Privacy Policy

 

In aanmerking nemende:

Voor van Amstel Diamant is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt van Amstel Diamant zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.

Het doel van deze Privacyverklaring is om de klant te informeren over de manier waarop van Amstel Diamant gebruik maakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld op of via deze website en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

 

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens

Met het gebruik (willen) maken van de diensten van van Amstel Diamant, de koop van een product of het aanmelden bij de nieuwsbrief, gaat de koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat van Amstel Diamant zijn / haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in dit document aangegeven manier en aangegeven doeleinden.

 

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

van Amstel Diamant verwerkt in twee situaties persoonsgegevens:

1) bij klanten die via van Amstel Diamant online producten bestellen;

2) bij klanten die zich aanmelden op onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die in situatie 1) en 2) verwerkt worden zijn verschillend. Voor het 1e doel heeft van Amstel Diamant meer gegevens van de klant nodig, om het product naar het juiste adres op te sturen. Voor het 2e doel verwerkt van Amstel Diamant alleen het e-mailadres van de klant.

 

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uitgangspunt is dat van Amstel Diamant géén persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Artikel 4 Soort persoonsgegevens

Van Amstel Diamant verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant:

  1. naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  2. e-mailadres
  3. IP-adres

En indien de klant de onderstaande gegevens vrijwillig heeft opgegeven:

  1. Telefoonnummer

Het IP-adres wordt alleen door ons gebruikt om orders te kunnen controleren.

 

Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens

Van Amstel Diamant streeft ernaar volledig transparant te zijn in de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en geeft steeds aan welke gegevens waarvoor worden verwerkt. Op elk moment kan de klant vragen of van Amstel Diamant gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doel, en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn / haar naam en adres aan van Amstel Diamant: contact@vanamstelDiamant.nl. Binnen 4 weken ontvangt de klant een reactie.

 

Artikel 6 Afmelding diensten van Amstel Diamant

De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van van Amstel Diamant door een e-mail te sturen naar: contact@vanamstelDiamant.nl. Van Amstel Diamant verwijdert de gegevens van de klant dan en de klant ontvangt dan geen e-mails meer van van Amstel Diamant.

 

Artikel 7 Beveiliging gegevens

Van Amstel Diamant maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft van Amstel Diamant technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

 

Artikel 8 Bezoekgegevens

Op de website(s) van van Amstel Diamant worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat van Amstel Diamant haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als van Amstel Diamant zulke gegevens vastlegt, zorg van Amstel Diamant ervoor dat deze op geen enkele manier naar klanten herleidbaar zijn.

 

Artikel 9 Gebruik van cookies

van Amstel Diamant maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

 

Artikel 10 Wijzigingen

van Amstel Diamant behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor van Amstel Diamant persoonsgegevens verwerkt, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vraagt van Amstel Diamant waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via contact@vanamstelDiamant.nl.

Deze privacyverklaring is aangepast op :15-02-2012

 

Uw eigen unieke ontwerp? Start project!